Category: News

วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ข่าวสารจากทางเว็บไซต์ ผลการประเมินคุณภาพวารสาร รอบที่ 4 วารสารประจำเดือน : พฤษภาคม, สิงหาคม, 2020 วารสารประจำเดือน : มกราคม, เมษายน, 2020 วารสารประจำเดือน : กันยายน, ธันวาคม, 2019 วารสารประจำเดือน : พฤษภาคม, สิงหาคม, 2019 มีนาคม 18, 2020 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ถูกประเมินให้อยู่ใน วารสารกลุ่มที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ธันวาคม 2… ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) […]

Read more